Wolfram Mathematicu možete skinuti ovdje.

Upute za aktivaciju Wolfram Mathematice

Nakon instalacije Wolfram Mathematice, otvorit će se prozor za aktivaciju. U tom prozoru će negdje dolje biti gumb pritiskom na kojeg se aktivacija obavlja na neki drugi način. U popisu načina aktiviranja programa stisnuti ručni način (manual). Potom će se otvoriti prozor u kojem se nalazi tvoj Math ID. Potrebno je otvoriti program keygen.exe koji se nalazi u mapi crack te upisati svoj Math ID u za to predviđeno polje te stisnuti gumb za generiranje lozinke i aktivacijskog koda. Nakon toga, potrebno je otvoriti datoteku mathpass koja se nalazi u toj istoj mapi crack. Prvi podatak će biti ime tvojeg računala (nebitno), drugi podatak tvoj Math ID, treći podatak aktivacijski kod, koji treba prepisati ili kopirati na takav način kakav je tamo zapisan (dakle, sa svim crticama...), a nakon njega lozinka koju također treba unijeti na način na koji je zadana. To je sve ;)
www.000webhost.com